100% visszavásárlási garancia
Az Ön kosara pillanatnyilag üres.
Iratkozzon fel Magazinunkra és ajándékként letölthető tanulmányt küldünk Önnek
„ A sikeres virághagyma-kertészkedés alapjai” címmel.

Csuberda Judit

Kedves Üzemeltetők!

Nagyon boldoggá tett, h rátaláltam az Önök Tulipanshop oldalára!! :) Bálint Gazda honlapjáról keveredtem valahogy Önökhöz :)

Regisztráltam, mert terveim szerint az Önök virághagymáival szeretném nagyon menővé varázsolnom a kertünket. (amilyen a faluban nem lesz másnak, az tuti)

 

 

PDF Nyomtatás E-mail

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS)

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A szerződés tárgya a Tulipanshop.hu webáruházban (továbbiakban Webáruház) virághagymák interneten történő megrendelése. Az árak forintban értendők, tartalmazzák az ÁFA-t. A szerződés nyelve magyar.

Jelen szerződés a

Cég neve:                           Sellwell Kft.
Székhely:                           1048 Budapest, Csíkszentiván u. 3.
Cégjegyzékszám:                Főv. Bíróság mint Cégbíróság, Cg. 01-09-933254 
Adószám:                           12412817-2-41
Elektronikus elérhetőség:     Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefonos elérhetőség:         0670 366 0505
a továbbiakban Forgalmazó,

továbbá a Tulipanshop.hu internetes áruház szolgáltatását igénybevevő Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező vásárló, a továbbiakban Vásárló között létrejött jogviszonyt szabályozza.

A virághagymák interneten történő megrendelésével Vásárló és Forgalmazó között értékesítési szerződés jön létre, mely szerződéses jogviszony feltételeire és szabályaira az alábbi pontok az irányadók.  


2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK

2.1. A Webáruház szolgáltatásait azon Vásárlók vehetik igénybe, akik elfogadják az általános szerződési feltételekben foglaltakat és magukra nézve ennek tartalmát kötelezőnek ismeri el.

2.2. A Tulipanshop.hu webáruházban Vásárló kizárólag az interneten keresztül tud rendelést leadni. A rendelés leadásával Vásárló elfogadja a Webáruház üzletszabályzatát, és egyúttal kijelenti, hogy megértette és elfogadta a rendelés menetét.

2.3.  Jelen szerződés egyenértékű az írásban kötött szerződéssel.


3. TERMÉKSZORTIMENT

3.1 Forgalmazó választékában a hagymajellemzőknél feltüntetett méretű, nagy átmérőjű, virágzóképes virághagymákat kínál.  A hagyma eredéséért, a fajtaazonosságért Forgalmazó felelősséget nem tud vállalni, de a minőség ellenőrzésekor a tőle elvárható gondossággal jár el.  

3.2. Forgalmazó rendelhető árukészlete az adott rendelési periódusban változhat. Forgalmazó fenntartja a jogot a hagymaválaszték folyamatos aktualizálására, a készlet kifutásából eredő reklamációt nem fogad el.

3.2. A vételár a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, ami darabonként értendő. Forgalmazó fenntartja a jogot az euro-árfolyam emelkedése esetén az árak módosítására. Az esetleges árváltozás nem érinti a folyamatban lévő - már visszaigazolt, de még ki nem szállított - megrendeléseket. 


4. GARANCIA, SZAVATOSSÁG

4.1. Forgalmazó honlapján kínált virághagymák mindegyike első osztályú, vírus- és gombamentes hagyma.

4.2. Amennyiben Forgalmazó által leszállított virághagymák nem felelnek meg a honlapon feltüntetett minőségi jellemzőknek, úgy Forgalmazó köteles a terméket kicserélni.

4.3. Forgalmazó szavatossági felelőssége a virághagymák jellegéből adódóan a csomag kézbesítéséig terjed. Forgalmazó nem vállal felelősséget a Vásárló által helytelenül tárolt / ültetett / gondozott virághagymák által okozott kárért.
Forgalmazó a késedelmes ültetésből fakadó kárért felelősséget nem vállal. A virághagymákat a kézbesítést követően mihamarabb /lehetőség szerint azonnal el kell ültetni.

4.4. Forgalmazó szavatossági felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben (ld. 2.sz. melléklet) foglaltak az irányadóak.


5. RENDELÉS ÉS KISZÁLLÍTÁS

5.1. A Tulipanshop.hu internetes áruházban a megrendeléssel párhuzamosan Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen általános szerződési feltételeket, megértette a rendelés menetét, amely jelen szerződés szerves részét képezi. (ld.1sz. melléklet)

5.2. A virághagymák ültetési rendjének időszakossága miatt webáruházunk is szezonálisan működik, így Vásárló az ősszel ültetendő hagymákat június 15.- szeptember 30.,a tavasszal ültetendő hagymákat január 15. - március 31. között rendelheti meg. Kizárólag ebben az időszakban tudunk rendelést fogadni.

A kiszállítást futárszolgálat végzi az ültetési dőszakban:
- az ősszel ültetendő hagymák esetén szeptember 15. - október 31. között,
- a tavasszal ültetendő hagymák esetén március 15. - április 30. között.

5.3. Vásárló pontosan kitölti a honlapon a sikeres kézbesítéshez szükséges mezőket, ennek elmulasztásából eredő kárért, problémákért Forgalmazó nem vállal felelősséget.

5.4. A csomagokat Forgalmazó Futárszolgálattal küldi ki Vásárló részére a Vásárló által megadott postázási címre. Forgalmazó e-mail útján értesíti vásárlót a csomag várható kézbesítési dátumáról. Vásárló köteles gondoskodni a csomag átvételéről.

5.5. Vásárló köteles a csomag átvételekor annak tartalmát és a hagymák minőségét tételesen ellenőrizni, hiánytalan és problémamentes teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően termékhiányra és -minőségre vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

5.6. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, a Futárszolgálat értesítést követően felveszi Vásárlóval a telefonos kapcsolatot, és előzetesen egyeztetett időpontban újból kiszállítja a csomagot. Két sikertelen kézbesítési kísérletet követően ismételt kézbesítést Forgalmazó csak a sikertelen kézbesítés miatt felmerülő összes költség megfizetését követően kísérli meg. A Futárszolgálat a csomagot a Vásárló által megjelölt címre szállítja ki munkaidőben 8-17 óra között.

5.7. Készlethiány vagy nem megfelelő minőségű áru esetén amennyiben Forgalmazó nem tud eleget tenni szállítási kötelezettségének, de a Vásárló már kiegyenlítette a vásárlás értékét, úgy Forgalmazó a különbözetet automatikusan visszautalja Vásárló részére.


6. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

6.1 Vásárló jogosult a megrendelést követő 14 napon belül, de még a kiszállítást megelőzően elállni vásárlási szándékától. Ezirányú igényét kizárólag e-mailen jelezheti. A határidőben történő elállás esetén a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

6.2 A forgalmazott áruk jellegéből (virághagyma) adódóan azok állagromlás nélkül nem tárolhatók, ezért Vásárló a szerződéstől a kiszállítást követően nem állhat el.


7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

7.1. A Tulipanshop.hu webáruházban történt vásárlás feltételezi a Vásárló ismereteit az Internet lehetőségeiről és korlátairól, ezek elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

7.2. Forgalmazó nem felelős az alább – vélhetően hiányosan -  felsorolt okok miatt felmerülő károkért, bármilyen okból is következtek azok be:

- Az Interneten küldött és/ vagy fogadott bármilyen adat harmadik (illetéktelen) személy által történő megismerése, azokkal való visszaélése.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza vagy késlelteti a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen, a kommunikációs vonalakon vagy vételi eszközben történő meghibásodás.
- Bármilyen adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

7.3. Forgalmazó fenntartja a törvényi kereteken belül a vásárlási feltételek, az árak és határidők változtatásának jogát. A változás a weboldalon történő közléssel egyidejűleg lép életbe. A módosítások a már folyamatban lévő megrendelések kondícióira nincsenek hatással. A megrendelés elküldése után bekövetkezett árváltoztatás nem érinti a szerződésben meghatározott vételárat.

7.4. Forgalmazó az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárért felelősséget nem vállal. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen szerződés tárgyát képező virághagyma emberi fogyasztásra nem alkalmas, kizárólag ültetési célra használható. Kérjük Vásárlót, hogy a virághagymákat gyermekek, illetve illetéktelenek (pl. házi kedvencek stb.) elől gondosan zárják el, hozzáférésüket akadályozzák meg. Vásárló ezen kötelezettségszegéséből eredő károkért a Forgalmazó nem vállal felelősséget.


8. SZEMÉLYES ADATOK

8.1. Vásárló személyes adatainak kezelése a 2016/679 rendelet (GDPR), a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, az 1992. évi LXIII.  A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatainak védelméről az "Adatvédelem" menüpontban talál részletes tájékoztatást.  

8.2 Forgalmazó a Vásárlók által megadott adatokat a szerződés teljesítése, ill. a szerződés feltételeinek későbbi alátámasztása végett tárolja, illetve esetleges alvállalkozóinak (értsd Futárszolgálat) átadja. Futászolgálat a Vásárló személyes adatait nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve harmadik illetéktelen Fél részére átadni.

8.3 Vásárló hozzájárul, hogy Forgalmazó elektronikus levél útján tájékoztathatja az új termékekről és az aktuális akciókról. Vásárlói előzetes hozzájárulásnak minősül, ha Vásárló a Tulipanshop.hu webáruházban érvényes rendelést ad le. Vásárló e-mail útján bármikor indok nélkül kérheti a hírlevél kiküldésének megszüntetését.


9. SZÁMLA ÉS FIZETÉS

9.1  Forgalmazó a megrendelésről kiállított számlát e-mail útján juttatja el Vásárló részére.

9.2. Forgalmazó a számlát utólag nem módosítja.

9.3. A minimális rendelési érték bruttó 5.000,- Ft.

9.4. Vásárló - ha magánszemélynek minősül – által választható fizetési mód: utánvét, kártyás fizetés vagy banki átutalás a rendelés-visszaigazoláson szereplő határidőig. Jogi személy által választható fizetési mód: kártyás fizetés vagy banki átutalás a rendelés-visszaigazoláson szereplő határidőig.

Magánszemély 10.000,-Ft-ot meghaladó rendelési értéke esetén a visszaigazoláson szereplő határidőig teljesített kártyás fizetés vagy banki átutalás a fizetési mód. Amennyiben a visszaigazoláson szereplő fizetési határidőig, illetve a felszólítást követő három napon belül nem érkezik meg az átutalás, Vásárló megrendelése automatikusan törlésre kerül.


10. IRÁNYADÓ JOG

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar hatályos jogszabályok az irányadók.


11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen szerződési feltételek 2012. január 15-től hatályosak